Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišča v najem za namene kmetijske obdelave za košnjo in spravilo travinja

8. 6. 2022
08.06.2022
Namere, odločbe, pobude
27.06.2022 do 00:00
478-273/2021
07.06.2022
Zori Kovač Ašič
zori.kovac@zagorje.si
035655716