Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Zagorje ob Savi

20. 7. 2021
20.07.2021
Objave in pozivi
18.08.2021 do 10:00
352-14/2019
Borut Bantan, Zori Kovač Ašič
obcina.zagorje@zagorje.si