Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zagorje ob Savi in status javnega dobra

6. 9. 2021
06.09.2021
Namere, odločbe, pobude
Do preklica
478-170/2021-4
06.09.2021