Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2022

27. 12. 2021
27.12.2021
Objave in pozivi
31.12.2022 do 00:00
478-244/2021