1. sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 z dne 31. 1. 2022

16. 2. 2022
16.02.2022
Objave in pozivi
31.12.2022 do 00:00
478-244/2021
31.01.2022