2. dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2022

31. 3. 2022
31.03.2022
Objave in pozivi
31.12.2022 do 00:00
478-244/2021
28.03.2022