Namera o oddaji zemljišč v najem v Kisovcu po metodi neposredne pogodbe

8. 6. 2022
08.06.2022
Namere, odločbe, pobude
27.06.2022 do 00:00
478-136/2022
07.06.2022
Ašič
zori.kovac@zagorje.si
035655716