Seznanitev lokalne skupnosti z izvedbo prireditve

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku