Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • poveljnik, Sandi GRČAR
  • namestnik poveljnika, Andrej DRNOVŠEK
  • član, Ivo POTOČNIK
  • član, Marko BOKAL
  • članica, Blanka ŠMIT
  • član, Boris GROŠELJ
  • član, Iztok RABUZIN