Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

0820 507 94
070 604 540
mir@trbovlje.si
vodja, Sebastjan ZMRZLJAK