Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Sara REGANCIN
  • namestnik predsednice, Sašo OSTROŽNIK
  • član, Tomaž LAVRIČ
  • namestnica člana, Kaja ŠERGAN
  • član, Ivan DOBČNIK
  • namestnica člana, Tjaša POLC
  • član, Urh MAČEK
  • namestnik člana, Luka TORI
  • tajnica, Zori KOVAČ AŠIČ