Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu (za katerega ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku