V zasavski regiji iz naslova 0,5% dohodnine zbrali več kot 81 tisoč EUR

16. 11. 2020