Javna razgrnitev elaboratov Lokacijske preveritve

5. 10. 2020