Obvestilo Komunale Zagorje o prekinitvi dobave pitne vode v Zagorju

23. 9. 2020