Pridobljen sklep o sofinanciranju telovadnice v Okrogarjevi šoli

11. 9. 2020