Izvedena predstavitev trase kolesarske steze na relaciji Zagorje ob Savi – Orehovica

2. 7. 2020