Obvestilo porabnikom pitne vode iz vodovodnega sistema Lepiš

12. 6. 2020