POZIV K TAKOJŠNJEMU ZAPRTJU VSEH LOKALOV IN NE-ŽIVILSKIH TRGOVIN

15. 3. 2020