Obvestilo porabnikom pitne vode v naseljih Čolnišče in Vrhe

3. 12. 2019