Zapora ceste in parkirišča med objekti Cesta zmage 20 in 26

3. 7. 2019