Prenehanje vodne pravice - Podlipovica

15. 4. 2019