Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest v času volilne kampanje

26. 2. 2019