Obvestilo porabnikom pitne vode iz zajetij DOBRLJEVO in BREZJE - preklic prekuhavanja

23. 1. 2019