Objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leto 2019 in 2020

5. 12. 2018