1. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu

12. 10. 2018