Začetek priprave Regionalnega razvojnega programa regije Zasavje za obdobje 2021-2027

5. 10. 2018