Zapisnik sestanka Krajevne skupnosti Franc Farčnik s sklepi

23. 7. 2018