Predstavitev ugotovitev 21. geografskega tabora Zasavje 2018

11. 7. 2018