Praznik Krajevne skupnosti Kisovec - Loke

15. 5. 2018