Parada učenja - Dan učečih se skupnosti

10. 5. 2018