Objavljen javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja

29. 9. 2017