Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest v času volilne kampanje za volitve predsednika RS

21. 8. 2017