Obvestilo Okrajne volilne komisije volivcem

21. 8. 2017