Javna razgrnitev in obravnava osnutka GGN GGE Trbovlje-Zagorje (2017-2026)

21. 8. 2017