Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest v času referendumske kampanje

31. 7. 2017