Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

4. 7. 2017