Župan sprejel sklep o javni razgrnitvi

2. 6. 2017