Poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil

6. 12. 2016