Obvestilo o spremenjenem prometnem režimu v enosmernega

17. 10. 2016