Obvestilo uporabnikom pitne vode iz zajetja Podlipovica

12. 10. 2016