Preplastitev cest od Zagorja do Izlak in Bevškega: možni krajši zastoji

22. 9. 2016