Obvestilo glede ukrepov za preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije

23. 6. 2016