Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka GGN GGE Dobovec - Kum za obdobje 2016-2025

8. 6. 2016