Restavriranje Valvazorjevega spomenika na Izlakah

3. 5. 2016