Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb ZN Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice

19. 4. 2016