Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

9. 3. 2016