Sporočilo o pogovoru župana z občankami in občani o položnicah za komunalo

18. 2. 2016