Predlog Načrta zaščite in reševanja ob potresu v javni obravnavi

1. 2. 2016