Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest

19. 11. 2015